Ширшая небес

Ширшая небес

Богородица Ширшая Небес

„Богородица Ширшая Небес“ е изображение на Пресвета Дева Мария, за което се смята, че се появява като иконографски сюжет през VI-VII в.сл.Хр. Обикновено се разполага в конхата на апсидата на храма (над св. Олтар).
Често срещано е изображението на Младенеца в медалион – овален или кръгъл, с или без сияние и лъчи.

Наименованието „Ширшая небес“ има своето религиозно обяснение. В Св. Писание пише, че: „…небето и земята не побират Бога“ („ІII Царства 8:27“), че „небето е Негов престол, а земята е Негово подножие“ („Исая 66:1“);, („Деяния 7:49“) И необхватният Бог Отец е избрал за свое обиталище св. Дева Мария, чрез която Словото става плът. Така нейната утроба се явява по-пространна от всичко сътворено, дори и от небесата. Така, чрез чудото на Боговъплъщението, св. Богородица става по-широка от небесата – „Ширшая небес“. Затова и Младенецът се изобразява по този особен начин в нея.

Зограф: Таня Кондова-Пенева
Стенопис в църквата „Св. Пантелеймон“ – гара Бяла, 2018г.

Ширшая небес
Към началото