Иконостас

Резбован Иконостас

Кметът на гр. Гръдинари, Румъния г-н Тудор Флоря дари 14 кубика дървен материал, Гранит – 105 кв.м., Малък иконостас и Олтарна маса (мрамор).

Към началото